There will be POLICE BEAT SURGERY at SOCOPA; 19 Brunswick Street .You can meet your LOCAL NEIGHBOURHOOD POLICE team on the following dates and times:
Waxaad la kulmi kartaa Booliska xaafadda si aad talo iyo cawimaad uga hesho la xiriirta arrimaha ka dhacaya xaafada oo aad ka walaacsan tahay. Hadaba waxaad imaata taariikhaha iyo maalmaha kor ku qoran xarunta SOCOPA Centre St.Matthews Estate.

 

17-05-2018 on Thursdays 11 am-12:00 Noon

14-06-2018 on Thursday     11 am-12:00 Noon 

17-07-2018 on tuesdays      11 am-12:00 Noon 

 23-08-2018 on Thursdays   11 am-12:00 Noon 

20-09-2018 on Thursday      11 am-12:00 Noon 

16-10-2018 on tuesdays       11 am-12:00 Noon 

13-11-2018 on tuesdays       11 am-12:00 Noon 

 11-12-2018 1 on tuesdays 11 am-12:00 Noon