In light with the developing situation relating Coronavirus, we are sorry to announce that SOCOPA will be closed for all face to face Services.  Starting the 20th March 2020 until further notice

The well-being of our volunteers, staff and service users is our top priority and in this difficult situation, we will be doing all that we can do to keep them safe.

However:- we will still be offering a telephone and online service to give help and advice to the elderly,home educating children and the needy for the following:-

  • General guidance
  • Emotional support
  • Self-isolation

You can contact us by the following ways:

Telephone: 07853290875

Email: info@socopa.org.uk

Our telephone will be available

Monday-Wednesdays 10:30 AM- 15:00 PM.

Waxaan ku ogeysiineynaa dhamaan dadka ku xiran adeega SOCOPA in aan ka xunahay in aan idin ku waggalino in xaruntu xiran tahay laga bilaabo 20ka bisha maarso 2020. Sababta oo ah xaalada adag ee la xiriirta xanuunka Coronavirus. Waxaa muhiimadda kowaad noo leh bad qabka iyo caafimaadka dadka nagu caawiya cilmigooda, shaqaleheena iyo macaasmiisha aan adeega siino.

Waxaan ka wada xariiri doona whatppka, facebooka iyo telefonka.

  • Talo bixin guud
  • Sidii aad uga gaabsan laheyd gooboha bulshadu ku kulmaan
  • Taageerid iyo wacyi galin dadka waayeelka ah.